Visa allastudier.se som: Mobil

Masteruppsats i kulturgeografi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Masteruppsats i kulturgeografi

Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete på masternivå. Studenten väljer sitt uppsatsämne i samarbete med handledarna.

Förkunskaper

Univ: 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 högskolepoäng, inklusive 15 poäng i samhällsvetenskaplig metod, på avancerad nivå i kulturgeografi eller motsvarande.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet