Visa allastudier.se som: Mobil

Masteruppsats i psykologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Masteruppsats i psykologi

Den studerande ska under handledning genomföra och försvara ett omfattande självständigt forskningsarbete på mycket avancerad nivå. Detta innebär en innehållslig fördjupning inom främst något av de forskningsområden som finns representerade vid institutionen. Kursen ger färdighetsträning avseende undersökningsplanering, genomförande av undersökning, dataanalys och utvärdering av resultat samt rapportering.The student will under supervision conduct and defend an independent and extensive research project at very advanced level. It will be performed within one of the scientific areas with ongoing research at the department. The course will provide skills regarding design, data collection, data analysis and data interpretation as well as writing a research paper.

Förkunskaper

Avslutade kurser inom huvudområdet psykologi eller motsvarande om 120 hp, varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet psykologi eller motsvarande.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet