Visa allastudier.se som: Mobil

Matematiska metoder

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Matematiska metoder

Kursen syftar till att förbereda för fortsatta studier i matematik. Särskild vikt läggs vid allmän räknefärdighet, begreppsförståelse, matematiska resonemang och bevismetodik.
Kursen behandlar matematisk logik, mängdlära, geometri, elementära funktioner, ekvationer och olikheter, samt komplexa tal. Kursen syftar också till att ge övning i skriftlig och muntlig presentation.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet