Visa allastudier.se som: Mobil

Migrationsrätt

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Migrationsrätt

I kursen fördjupas studentens kunskaper, färdigheter och förmåga att hantera juridiska problem inom migrationsrättens område. Det handlar om migrationsprocessen, dess källor och aktörer. Det handlar också om gränskontroll och regler för utlänningars inresa, vistelse och arbete i Sverige samt regler som i övrigt är grundläggande när det gäller utlänningars rättsliga ställning i samband med migration.

Förkunskaper

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet