Miljöhumaniora - Humanistiska perspektiv på människans plats(er) i miljön

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans

Miljöhumaniora - Humanistiska perspektiv på människans plats(er) i miljön

Kursen syftar till att ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv ge studenten en introduktion till centrala frågeställningar och traditioner inom det framväxande forskningsfältet miljöhumaniora. Den röda tråden i kursen är relationen mellan människor och platser under pågående samhälls- och miljöförändringar, vilket återspeglas i kurslitteraturen och examinationer. Kursen undersöker hur mänskliga förståelseramar, levnadssätt och kulturella uttryck rörande miljö- och hållbarhetsfrågor formas i spänningsfältet mellan det globala och det platsbundna. Studenten tränas i att använda sig av miljöhumanistiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsproblem, bl.a. genom att föra idéhistoriska, diskursanalytiska, ekokritiska och miljöetiska resonemang. Detta inkluderar kritisk reflektion över konsekvenserna av hur platser bildas, samt hur detta påverkar olika grupper i samhället. För att analysera dessa relationer kopplar kursen till teorier och tillvägagångssätt inom miljöhumaniora. Därmed ger kursen studenten en mångsidig förståelse för hur humanistiska perspektiv kan bidra till skapande av hållbara samhällen.

Förkunskaper

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Miljöhumaniora - Humanistiska perspektiv på människans plats(er) i miljön

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön