Visa allastudier.se som: Mobil

Mobbning i lärmiljöer

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Mobbning i lärmiljöer

Vill du lära dig mer om mobbning och kränkande handlingar i lärmiljöer? Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med barn och unga för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning och kränkande handlingar i förskola och skola - men också i andra pedagogiska verksamheter? Och vill du veta mer om hur dessa handlingar kan förstås utifrån olika teoretiska perspektiv?  Det får du i så fall möjlighet till i denna kurs. På grundläggande nivå problematiseras mobbning och kränkande handlingar både som erfarenhet och begrepp. Du får möjlighet att diskutera mobbning och kränkande handlingar, exempelvis utifrån makt-, socialkonstruktionistiskt- genus- och individualpsykologiskt perspektiv. I kursen får du också möjlighet till att ta del av aktuell lagstiftning och gällande styrdokument. Därtill berörs mobbning och kränkande handlingar i samtidens digitala medier med avseende på digital kompetens. Vetenskapligt, kritiskt och självständigt förhållningssätt betonas. I kursens sista moment genomför du en egen, mindre studie som har relevans för ditt pedagogiska sammanhang. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet