Visa allastudier.se som: Mobil

Modern fysik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
4.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Modern fysik

Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i kvantfysik. Kursen inleds med en beskrivning av de experiment och idéer som ledde fram till kvantmekaniken. Vågfunktionen och dess sannolikhetstolkning samt Schrödingerekvationen introduceras och tillämpas på endimensionella problem. Den kvantmekaniska bilden av väteatomen beskrivs och kvanttal för rörelsemängdsmoment och spinn introduceras. Optiska spektra för enkla atomer tas upp. Finstruktur i atomspektra och Zeemaneffekt beskrivs översiktligt och optiska spektra för enkla atomer tas upp liksom radioaktivt sönderfall, kärnreaktioner, fission och fusion.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet