Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Molekylär epidemiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Klassrum

Molekylär epidemiologi

Molekylärepidemiologiska studier och utvärdering av dessa blir allt viktigare inom både akademi och industri. Molekylär epidemiologi är t.ex. ett viktigt verktyg i utvecklingen av att anpassa sjukvården till den enskilda individen. Med utgångspunkt i olika biologiska mätverktyg och epidemiologiska studiedesigner behandlar den här kursen hur molekylära och epidemiologiska metoder kan användas för att förstå biologiska processer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomar. Kursen beskriver också hur molekylär epidemiologi kan användas för att upptäcka nya biomarkörer och göra en uppföljning av dessa. Olika "omics"-teknologier (genetik, epigenetik, protemik och metabolomik) samt statistisk analys täcks grundligt av kursen.

 

Kursen belyser för- och nackdelar med olika upplägg av epidemiologiska studier, inklusive observations-, fall-kontroll-, kohort- och familjebaserade studier. Kursen ger även basala kunskaper i den typ av statistiska beräkningar och analytiska metoder som används i molekylär-epidemiologiska studier, inklusive hypotes-testning, regressionsmodeller, metaanalyser, och modeller för att utvärdera risk.

 

Kursen innehåller obligatoriska datorövningar och gruppdiskussioner (bl.a. en om etiska frågeställningar kring användandet av biologiska prover och känsliga data från individer) samt ett obligatoriskt grupparbete.

Förkunskaper

60 hp från avslutade kurser inom biologi, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin, eller molekylärbiologi, inkluderande minst 5 hp klassisk genetik; engelska 6 från gymnasieskolan eller motsvarande.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Molekylär epidemiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön