Visa allastudier.se som: Mobil

Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet

I kursen behandlas vad som karaktäriserar naturkunskap och naturvetenskap som vetenskap och vad av detta innehåll som återfinns i gymnasieskolans kurser. Innehållet i läroplaner och ämnesplaner studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet diskuteras.Vilka svårigheter elever i gymnasieskolan har att förstå viktiga begrepp inom naturkunskapsämnet studeras och benämningar som missuppfattningar, vardagsföreställningar och alternativa uppfattningar diskuteras. Hur undervisning som tar hänsyn till dessa svårigheter kan läggas uppbehandlas genom att de studerande väljer ett område i skolans kurs, studerar vilka svårigheter den didaktiska forskningen beskriver att elever har inom detta område och ger förslag på upplägg avundervisningen. Undervisningen i naturkunskap i gymnasieskolan ska ge möjlighet för eleverna att delta i samhällsdebatten med anknytning till naturvetenskap. Hur undervisning för att uppnå detta mål kan läggas upp diskuteras. De studerande väljer en aktuell samhällsfråga med anknytning tillnaturkunskapsämnet och ger förslag på hur undervisning om denna fråga kan läggas upp. I kursen behandlas också säkerhetsföreskrifter vid laborativt arbete. Kursen ger även en introduktion i bedömning av elevers kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena med såvälsummativ som formativ bedömning.

Förkunskaper

Univ: Avklarade högskolestudier om 15 högskolepoäng inom ämnesstudier i naturkunskap inom utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Ovanstående innebär avklarade studier om 15 högskolepoäng inom någon eller några av följande kurser vid Umeå universitet: Ekologi A 15 hp, 'Fysiologi och cellbiologi ' 15 hp, 'Astronomi och meteorologi' 7,5 hp, eller Sex och samlevnad 7,5 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet