Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Umeå

Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet

I kursen behandlas vad som karaktäriserar naturkunskap och naturvetenskap som vetenskap och vad av detta innehåll som återfinns i gymnasieskolans kurser. Innehållet i läroplaner och ämnesplaner studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet diskuteras.

Vilka svårigheter elever i gymnasieskolan har att förstå viktiga begrepp inom naturkunskapsämnet studeras och benämningar som missuppfattningar, vardagsföreställningar och alternativa uppfattningar diskuteras. Hur undervisning som tar hänsyn till dessa svårigheter kan läggas upp

behandlas genom att de studerande väljer ett område i skolans kurs, studerar vilka svårigheter den didaktiska forskningen beskriver att elever har inom detta område och ger förslag på upplägg av

undervisningen. 

Undervisningen i naturkunskap i gymnasieskolan ska ge möjlighet för eleverna att delta i samhällsdebatten med anknytning till naturvetenskap. Hur undervisning för att uppnå detta mål kan läggas upp diskuteras. De studerande väljer en aktuell samhällsfråga med anknytning till

naturkunskapsämnet och ger förslag på hur undervisning om denna fråga kan läggas upp. I kursen behandlas också säkerhetsföreskrifter vid laborativt arbete. Kursen ger även en introduktion i bedömning av elevers kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena med såväl

summativ som formativ bedömning.

Förkunskaper

Univ: Avklarade högskolestudier om 15 högskolepoäng inom ämnesstudier i naturkunskap inom utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Ovanstående innebär avklarade studier om 15 högskolepoäng inom någon eller några av följande kurser vid Umeå universitet: Ekologi A 15 hp, 'Fysiologi och cellbiologi ' 15 hp, 'Astronomi och meteorologi' 7,5 hp, eller Sex och samlevnad 7,5 hp, eller motsvarande.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön