Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Umeå

Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet

Elevers prestationer i och attityder till de naturvetenskapliga ämnena och hur dessa förändrats över tid studeras. Internationella undersökningar som PISA, ROSE och TIMSS tas upp. Olika arbetsformer som kan användas i naturkunskapsundervisningen studeras och diskuteras. Det kan vara lärargenomgång för att presentera innehållet i det aktuella området; hjälp till eleverna att internalisera begrepp och förklaringsmodeller inom naturkunskap, t.ex. genom diskussioner i klassen eller i smågrupper eller genom problemlösning; systematiskt undersökande arbete med värdering och argumentation för ställningstaganden, både inom naturkunskapsämnet och i samverkan med andra ämnen; laborationer och demonstrationer eller användning av IKT för visualisering och simulering av fenomen och processer. Även olika former av bedömning behandlas. Viktiga frågor för läraren att beakta i sin yrkesroll är svårigheter för eleverna att förstå begrepp och förklaringsmodeller inom naturkunskapsämnet, svårigheter med det naturvetenskapliga språket, vad elevernas attityder betyder för tillgodogörandet av undervisningen och vilken roll genusaspekter spelar. De studerande tillämpar sina kunskaper genom att planera längre undervisningsmoment inom något naturkunskapsområde.

De studerande läser under kursen en aktuell avhandling med relevans för naturkunskapsundervisningen och redovisar och diskuterar betydelsen av innehållet.

Förkunskaper

Univ: Avklarade högskolestudier om 15 högskolepoäng inom ämnesstudier i naturkunskap inom utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Ovanstående innebär avklarade studier om 15 högskolepoäng inom någon eller några av följande kurser vid Umeå universitet: Ekologi A 15 hp, 'Fysiologi och cellbiologi ' 15 hp, 'Astronomi och meteorologi' 7,5 hp, eller Sex och samlevnad 7,5 hp, eller motsvarande.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön