Visa allastudier.se som: Mobil

Naturvård

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Naturvård

Kursen granskar kritiskt naturvårdens mål och medel och på vilket sätt ekologisk kunskap kan ligga till grund för olika åtgärder. Eftersom naturvård är en samhällsverksamhet behandlas också olika mänskliga aspekter. Hur kan naturvården bedrivas effektivt i ett socioekonomiskt sammanhang? Vilka samhällsaktörer är viktiga i naturvårdsarbetet och vilka värderingar har de? Ekologers professionella uppgifter i naturvårdssammanhang studeras särskilt. Skötsel, restaurering och kompensationsåtgärder behandlas för olika ekosystem. Betydelsen av processer på landskapsnivå betonas särskilt. Ett omfattande grupprojekt ingår, där man genom litteraturstudier och intervjuer fördjupar sig i naturvårdsarbetet i ett specifikt ekosystem och en specifik organismgrupp. Under några heldagsexkursioner visas exempel på naturvårdsåtgärder i t ex skog och rinnande vatten.

Förkunskaper

Univ: 120 hp varav i 60hp biologi inklusive 30hp ekologi, eller 60hp geovetenskap/naturgeografi eller miljövetenskap samt 30hp ekologi, eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet