Visa allastudier.se som: Mobil

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet

Är du intresserad av mer kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och dess konsekvenser i den pedagogiska praktiken? Vill du utveckla din förmåga att anpassa din undervisning utifrån alla elevers förutsättningar och behov? Vill du reflektera med andra pedagogiskt yrkesverksamma om yrkesetiska dilemman vad gäller det neuropsykiatriska området? Då är den här kursen något för dig. Kursen ger bland annat kunskap om faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter. Särskilt betonar kursen konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i pedagogisk, social och fysisk lärmiljö.

Förkunskaper

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare 1-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.