Visa allastudier.se som: Mobil

New Product Innovation D

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

New Product Innovation D

Kursen syftar till att utforska de utmaningar och möjligheter som finns för företag som vill erbjuda lösningar till kunders olika behov. Detta görs genom att studera innovation från ett produktutvecklings- och marknadsföringsperspektiv. Kursens fokus är att öka studentens förståelse för de olika faktorer som påverkar implementeringen av strategiska beslut. Detta genom att belysa olika metoder för hantering och styrning av produktutvecklingsprocessen. Kursens behandlar de olika stegen i produktutvecklingsprocessen, inklusive lanseringsstrategier, design, intern kontra öppen innovation, plattforms/modul tänkande, rapid prototyping (friformsframställning), samt individuell kundanpassning på industriell nivå.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förkunskaper

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi, företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp.

Gymnasium: Engelska B, Engelska/6
 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet