Visa allastudier.se som: Mobil

Numeriska metoder för partiella differentialekvationer

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid

Numeriska metoder för partiella differentialekvationer

Många fysikaliska fenomen såsom vätskeflöden, kvantmekanik, elastiska material, värmeledning och elektromagnetism modelleras med partiella differentialekvationer (PDE). I denna kurs ger vi en översikt av numeriska metoder för att lösa PDE innefattande:
  • PDE-formuleringar och omformulering som randintegralekvation
  • formulering i frekvensdomän och tidsdomän
  • diskretisering genom lokala och globala basfunktioner
Vi introducerar även grundläggande numerisk analys och implementering av de i industrin vanligt förekommande metoderna:
  • finita differensmetoder (FDM)
  • finita elementmetoden (FEM)
Tillämpning av teorin och de numeriska metoderna görs i obligatoriska datorlaborationer.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 22,5 hp matematisk analys varav 7,5 hp flervariabelanalys, en kurs i linjär algebra och en grundläggande kurs i programmeringsmetodik samt en kurs i numeriska metoder eller motsvarande. Engelska 5/A och svenska för grundläggande behörigheter för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet