Visa allastudier.se som: Mobil

Organisk kemi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Organisk kemi

Målet med kursen är att den studerande ska förvärva goda kunskaper om organiska föreningars struktur och reaktivitet samt kunna utnyttja kunskaper om organiska rektionsmekanismer för att föreslå syntesvägar till enklare organiska molekyler och hur uppkomsten av biprodukter undviks. Den studerande ska vidare efter genomgången kurs kunna tillämpa moderna spektroskopiska metoder för strukturbestämning och identifiering av organiska föreningar.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Kemins grunder 15 hp (5KE165) eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursens ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet