Visa allastudier.se som: Mobil

Påbyggnadskurs i filosofi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Påbyggnadskurs i filosofi

Kursen vänder sig till studenter som vill ta en kandidatexamen i filosofi, och som redan läst Filosofi A och B. Filosofi är ett brett ämne, och syftet med kursen är att ge breddade kunskaper och en fördjupning inom något eller några av filosofins områden. Påbyggnadskursen läses med fördel innan kursen Filosofi C, men kan också läsas efter C-kursen. Undervisningen är samordnad med B- och C-kurserna aktuell termin, och utbudet av moment varierar från termin till termin. Vissa moment ges på engelska. För studenter som läser kursen på campus, kan internetbaserade moment ingå.

Förkunskaper

Univ: Filosofi B, med godkänt resultat på minst 22.5 hp, eller motsvarande.