Visa allastudier.se som: Mobil

Planering och management i hälso- och sjukvård

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Planering och management i hälso- och sjukvård

Detta är en introduktionskurs till planering och management i hälso- och sjukvård. Kursen ger en överblick över olika planerings- och managementfrågor inom hälso- och sjukvården. Följande ämnen introduceras: ledning och ledarskap; konflikt och kommunikation; organisationsutveckling; kvalitetsarbete; leda förändring; beslutsfattande, resurshantering och prioriteringsarbete; arbetsmiljö och arbetsledning. Alla ämnen diskuteras utifrån ett internationellt perspektiv och illustreras med exempel från hälso- och sjukvård i olika länder. Studenterna uppmuntras till kritisk granskning av kursmaterialet via reflektioner över hälso- och sjukvård i det egna landet.  Efter avslutad kurs skall studenten kunna: redogöra för grundläggande principer angående ledning och styrning av hälso- och sjukvårdsorganisationer; förstå och diskutera olika aspekter av management i hälso- och sjukvård; analysera behov och ledning av organisationsutveckling och kvalitetsarbete; förstå grundläggande principer för personalledning och arbetsmiljöfrågor.
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och s.k. "cases" (fall). Eget arbete av studenter är en viktig del av kursen. Studenter förväntas att ha orienterat sig i kursboken innan kursstart. Annat kursmaterial (cases och artiklar) kan läsas innan relevanta föreläsningar och seminarier. Cases, kursprojektet och seminarier där kursprojekten presenteras är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

 

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet