Visa allastudier.se som: Mobil

Programspråk

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå

Programspråk

Kursen övergripande mål är att ge kunskaper om begrepp och principer som ligger till grund för moderna programspråk, samt att ge färdighet i programmering i ett funktionellt språk.Kursen behandlar grundläggande programspråksbegrepp så som variabler, bindning, blockstruktur och räckvidd, datatyper, typsystem, typkontroller. Vidare presenteras och genomgås begrepp som kontrollabstraktion, underprogram, och olika metoder för parameteröverföring samt dataabstraktion och abstrakta datatyper. Genomgångna begrepp illustreras med exempel i olika språk som Java, Ada, Standard ML m fl.En översikt ges av olika språkmodeller/språkparadigmer: Imperativa, objektorienterade, funktionella och logikbaserade typer av språk samt parallella processer och "undantag". Speciell vikt läggs vid funktionella språk. Kursen lär ut systematisk uppbyggnad av funktionsbaserade program, med fokus på det som är mest karaktäristiskt för funktionella språk såsom: funktionsbegreppet, rekursiva funktioner och datatyper, typkonstruerare, typhärledning, polymorfism, listor och tupler, mönstermatchning, samt högre ordningens funktioner. I kursen ingår även en introduktion till språkdesign och utvärdering, samt en kort programspråkshistorik.

Förkunskaper

Univ: Förutom grundläggande behörighet, krävs kursen Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV109/5DV133) eller motsvarande kunskaper.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön