Visa allastudier.se som: Mobil

Projektledning 1

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid

Projektledning 1

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i tillämpad projektledning och projektarbete. Ett projekt genomförs i grupper om minst 3 studenter, med fördel från olika ämnesbakgrund.Modeller, metoder och verktyg för projektstyrning enligt ISO 21500, PMBoK Guide, ICB (IPMA) och LIPS används, det vill säga:Initiering: Förstudie – analysera förutsättningar och specificera uppdraget.Planering: Projektstart – sätta samman projektteamet och producera planer för genomförandet.Genomförande: – arbeta i projektet och leverera resultaten.Projektuppföljning: – avstämning av planer, ändringshantering och riskbemötande.Avslut och effekthemtagning: - utvärdera och avveckla projektet.Områden som även berörs under kursen:Mötesteknik, presentationsteknik, förhandlingsteknik, kommunikation, kravspecifikation, utredningsprojekt, tidsplanering, riskhantering, förändringsledning, projektekonomi, kvalitetsverktyg, gruppdynamik, ledarskap, team-roller och team-utveckling, feedback, motivation, projektmognad, kunskapshantering och certifiering samt grunderna i agil projektledning.Kursen ger också grundläggande kunskaper i hur en hälsofrämjande och socialt ansvarstagande organisation skapas genom god arbetsmiljö. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 45 avklarade högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet