Visa allastudier.se som: Mobil

Proteinkemisk separations- och analysteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Proteinkemisk separations- och analysteknik

Kursen avser att ge ingående kunskaper om strategier som används för separation och rening av proteiner från naturliga källor och de som produceras via rekombinant-DNA-teknik. Praktiska tillämpningar behandlas.
Vidare skall kursen ge fördjupad kunskap om viktiga metoder för karakterisering av proteiners strukturella egenskaper. Metoder som behandlas innefattar olika typer av kromatografi som utförs med hjälp av automatiserade system, gelelektrofores, spektroskopi (t ex fluorescens, EPR och CD), affinitetsinmärkning och detektion av posttranslationella modifieringar.
Övervägande delen av kursen ägnas åt laborationer som anknyter till kursens och ger övning i självständig planering av rening och karakterisering av proteiner.
Kursen avslutas med att laborationsarbetet presenteras både muntligt och som poster.

Förkunskaper

90 hp inklusive kursen Biokemi 15 hp (5KE020/075) eller Biokemi, Proteinkemi och enzymkinetik (5KE076) eller motsvarande samt Engelska B/6.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet