Proteinkemisk separations- och analysteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Vår 2023

Umeå
Vår 2023

Umeå
Vår 2024
2023-10-15

Umeå
Vår 2024
2023-08-14

Proteinkemisk separations- och analysteknik

Kursen avser att ge ingående kunskaper om strategier som används för separation och rening av proteiner från naturliga källor och de som produceras via rekombinant-DNA-teknik. Praktiska tillämpningar behandlas.

Vidare skall kursen ge fördjupad kunskap om viktiga metoder för karakterisering av proteiners strukturella egenskaper. Metoder som behandlas innefattar olika typer av kromatografi som utförs med hjälp av automatiserade system, gelelektrofores, spektroskopi (t ex fluorescens, EPR och CD), affinitetsinmärkning och detektion av posttranslationella modifieringar.

Övervägande delen av kursen ägnas åt laborationer som anknyter till kursens och ger övning i självständig planering av rening och karakterisering av proteiner.

Kursen avslutas med att laborationsarbetet presenteras både muntligt och som poster.

Förkunskaper

90 hp inklusive kursen Biokemi 15 hp (5KE020/075) eller Biokemi, Proteinkemi och enzymkinetik (5KE076) eller motsvarande samt Engelska B/6.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Proteinkemisk separations- och analysteknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön