Visa allastudier.se som: Mobil

Radiografi - självständigt arbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Radiografi - självständigt arbete

Kursen omfattar planering och genomförande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom huvudområdet radiografi. Arbetet utgör en fördjupning i ämnet och tillämpning av kunskaper i vetenskaplig metod och teori. Arbetet dokumenteras i en rapport exempelvis i form av en litteraturstudie alternativt en empirisk studie med god vetenskaplig grund. Relevanta aspekter på ålder, genus, klass och etnicitet ska beaktas.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 75 hp i ämnet radiografi/omvårdnad med inriktning mot diagnostisk radiologi eller motsvarande varav minst 12 hp i vetenskaplig metod eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet