Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Umeå

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder för uppskattning av risk och portföljval, vilka är relevanta för finansiella företag och försäkringsbolag. I början av kursen studeras portföljer av olika tillgångar där riskmått beräknas med hjälp av analytiska approximationer, volatilitetsmodeller och extremvärdesteori. Även portföljvalsmetoder studeras, däribland klassisk Markowitz­teori. Därefter studeras risker och investeringsstrategier för ett livbolag genom så kallad ALM­-analys. Detta är ett mer komplicerat portföljvalsproblem eftersom det inte är tillräckligt att bara studera tillgångarna utan hänsyn också måste tas till de åtaganden som finns gentemot kunderna, framförallt i form av garantier. På grund av komplexiteten så görs detta med hjälp av simulering och här ingår både att konstruera en ekonomiskt trovärdig stokastisk scenariogenerator utifrån marknadsdata och att implementera en modell av livbolaget.

Även beräkningen av riskkapital för ett livbolag, utifrån en marknadskonsistent balansräkning, behandlas. Detta utgör en av grundpelarna i riskregelverket Solvens 2 för försäkringsbolag och används idag av många bolag i form av Economic Capital. Kursen ger också en introduktion till kreditriskmodellering samt reservsättning och riskmodellering inom sakförsäkring.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp där minst 60 hp ska vara inom huvudområdena matematik och matematisk statistik och inkludera  kurser inom finansiell matematik och Monte Carlo-metoder samt en kurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön