Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Rumslig analys

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Höst 2023

Umeå
Höst 2023

Umeå
Höst 2024
2024-01-14

Rumslig analys

Kursen syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper i kvantitativa och kvalitativa rumsliga metoder och analyser.  Den första delen av kursen ger en introduktion till vetenskapsteori där centrala vetenskapsteoretiska begrepp behandlas och relateras till det kulturgeografiska ämnet. Följande del av kursen ger kunskaper i kvantitativa geografiska metoder och analyser. Kursen omfattar regressionsanalys med ett rumsligt perspektiv, datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data i GIS. Sista delen av kursen ger kunskaper i kvalitativa metoder. Utifrån aktuell kulturgeografisk forskning behandlas olika kvalitativa metodtraditioner, den kvalitativt inriktade forskningsprocessens olika steg och särskild uppmärksamhet ägnas tillämpningar inom hållbarhetsarbete. 

 

Modul 1 Vetenskapsteori, 3 hpModulen ger grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och vetenskapligt arbete. Centrala vetenskapsteoretiska begrepp behandlas och relateras till det kulturgeografiska ämnet. Historiska vetenskapliga paradigm och olika metodtraditioner diskuteras. Speciell uppmärksamhet ägnas ämnets tradition av mixed methods, där kvantitativa och kvalitativa metoder används tillsammans i kulturgeografisk forskning.

Modul 2 Kvantitativa rumsliga analyser, 6 hpModulen behandlar kvantitativa geografiska metoder och analyser relevanta för utredningar kopplade till samhällsplanering och turism. Under modulen behandlas regressionsanalys med ett rumsligt perspektiv. Det rumsliga analytiska perspektivet inkluderar även datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data i GIS. Både deskriptiva och analytiska ansatser behandlas under momentet. Modul 3. Kvalitativa rumsliga analyser, 6 hpModulen ger kunskaper i kvalitativa metoder inom geografisk forskning och tillämpad samhällsplanering. Utifrån aktuell kulturgeografisk forskning behandlas olika kvalitativa metodtraditioner där särskild uppmärksamhet ägnas tillämpningar inom hållbarhetsarbete. Modulen behandlar den kvalitativt inriktade forskningsprocessens olika steg från forskningsdesign, insamling av material till analys och skrivande. Särskilt fokus läggs på datainsamlingsmetoder (inklusive urval) och att genomföra en intervjustudie. 

Förkunskaper

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Rumslig analys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön