Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällsplanering

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Samhällsplanering

Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. En utgångspunkt tas i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten i såväl urbana som rurala miljöer. Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor viktiga aspekter, såväl i nationella som internationella sammanhang.
Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp
Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp
Observera att kursen ges på heltid uppdelat med  moment 1 mellan v.03 till v.07 2017 och moment 2 mellan v.18  till v.22 2017.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet