Visa allastudier.se som: Mobil

Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4

Umeå universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Umeå
90 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå
Sista ansökan: 2021-10-14

Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4

Programmet är utformat för dig som vill anta utmaningar inom affärsverksamhet och samhälle i syfte att utveckla framgångsrika företag och innovationer i en global och föränderlig omvärld. Programmet ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om strategi, innovation, entreprenörskap, nätverk och hur växande företag hanteras. I utbildningen är internationalisering och hållbarhet återkommande inslag.Programmet ges av Handelshögskolan som är AACSB-ackrediterad.Under utbildningenUnder det första året ligger fokus på att utveckla kunskap om strategi, entreprenörskap, nätverkande och internationell tillväxt i etablerade och nya företag. Du kommer under den första terminen att arbeta strategiskt med företag vilket kräver att du agerar utifrån din samlade kunskap och deltar i utvecklingen av en affärsidé, till exempel genom att utveckla en affärsplan för en start-up, eller en ny satsning inom en etablerad organisation. Det första året ger också möjlighet till valbara kurser, exempelvis kan du fördjupa din kunskap inom innovation eller genomföra praktik.Under andra året tar du del av de senaste trenderna och globala utmaningarna och deras effekter på företag och samhället i stort. I relation till detta diskuterar vi företagsekonomiskt forskning i frontlinjen, inklusive i entreprenörskaps- och innovationsforskning. Vår metodkurs förbereder dig för din affärsutvecklingsuppsats som skrivs under din fjärde termin. Termin tre passar även bra för utlandsstudier. Arbetet med masteruppsatsen utvecklar ditt skrivande, din analytiska förmåga samt din forskningskompetens.NäringslivssamverkanUtöver en mängd gästföreläsningar och inspel i paneler genom hela programmet så medverkar företag till betydande del under den fjärde modulen på termin 1. Då jobbar du i grupper med "live-case" - riktiga affärsutvecklingsutmaningar som ett deltagande företag står inför. Du genomför ett längre projekt och levererar din lösning genom en professionell presentation. Företag medverkar även aktivt i flera av de andra kurser som ges under termin 2 och 3. I kursen Innovation Management genomförs ofta "hackatons" i samarbete med företag och i New Venture Creation är företag och organisationer med och presenterar de utmaningar de står inför och arbetar gemensamt med studenter kring möjliga lösningar.Vår forskning inom entreprenörskapPå entreprenörskapssektionen forskar vi om entreprenörskap och innovation utifrån olika fokus, såsom samarbete och konkurrens, miljömässig hållbarhet, social innovation och ekoprenörskap, och uppbyggnaden av (stöd)system för nyföretagande och innovation. Vi bidrar med denna forskning till att besvara aktuella frågor om hur entreprenörer och företag arbetar med varandra och med aktörer från andra sektorer för att skapa innovation, och hur dessa frågor är alltmer relaterade till hållbarhet.Efter utbildningenDu kan efter utbildningen arbeta med att leda affärsutveckling, innovations- och/eller strategiska förändringsprocesser, inom etablerade såväl som nystartade organisationer Programmets internationella prägel ger goda möjligheter till en karriär utomlands. Programmet ger dig behörighet till forskarutbildning.

Förkunskaper

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön