Visa allastudier.se som: Mobil

Senare del Receptarieprogrammet

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
150 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Senare del Receptarieprogrammet

Receptarier arbetar med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. De flesta receptarier arbetar på apotek med att informera patienter och vårdpersonal om hur läkemedel ska användas. De bereder också specialläkemedel som beställs av sjukhusavdelningar. Som receptarie kan du också arbeta inom läkemedelsindustrin och vid myndigheter.

Förkunskaper

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Receptarieexamen