Visa allastudier.se som: Mobil

Signalbehandling och reglering

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Signalbehandling och reglering

Kursen introducerar analys av signaler och beskrivning av system med tillämpningar inom såväl digital signalbehandling som reglerteknik. Frekvensegenskaper hos tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler analyseras m.h.a. Fourierserier och Fouriertransformer. Linjära tidsinvarianta system beskrivs med impulssvar, överföringsfunktioner och tillståndsmodeller. Beskrivningen av tidskontinuerliga system tillämpas framför allt på linjära återkopplade system med avseende på reglering av enkla fysikaliska system, medan den tidsdiskreta motsvarigheten tillämpas främst på digitala filter.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5 hp (Theory, 5 ECTS);
2. Laboration, 2.5 hp (Laboratory, 2.5 ECTS).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Algebra för ingenjörer 7.5 hp samt Analys för ingenjörer 7.5 hp samt Mätsystem och mätmetoder 7.5hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet