Visa allastudier.se som: Mobil

Sjukdomslära och genetik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
9 hp
Heltid

Sjukdomslära och genetik

I kursen ingår allmän och organspecifik sjukdomslära. Sjukdomar i olika organsystem belyses utifrån deras etiologi, sjukdomsbild, cellulära mekanismer och diagnostiska metoder. Dessutom behandlas medicinsk genetik samt etiska aspekter som diskuteras i relation till sjukdomslära. Kursen omfattar även grundläggande farmakologi.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i läkemedelsräkning samt godkända kurser om 55 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet