Visa allastudier.se som: Mobil

Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå

Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva ett socialteoretiskt perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt till hälsa och hälsofrämjande arbete. Kursen fokuserar på hur sociala teorier kan; 1) underlätta förståelsen för orsaker till hälsa och ohälsa samt konsekvenser därav, och 2) användas i planering och design av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande folkhälsointerventioner. Teorier applicerbara på både individ- grupp och samhällsnivå presenteras och diskuteras.Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna: Beskriva och förstå centrala begrepp inom de presenterade teorierna; Tillämpa socialteoretiska begrepp, modeller och/eller teorier på relevanta folkhälsofrågor; Granska och diskutera vetenskapliga publikationer som behandlar sociala förklaringsmodeller för hälsa och hälsofrämjande arbete.Undervisningen är koncentrerad till ca två schemalagda kursveckor och därefter en vecka som ägnas huvudsakligen åt hemtentamen.Undervisning sker via föreläsningar, grupparbeten, seminarier och hemuppgifter. Seminarier och hemuppgifter är obligatoriska inslag. Bearbetning och diskussion av kurslitteratur samt annat kursmaterial är en central del av kursen. Undervisningen ges på engelska.

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande 

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön