Visa allastudier.se som: Mobil

Socialepidemiologi - teori och metoder

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Socialepidemiologi - teori och metoder

Socialepidemiologi är den disciplin inom epidemiologin som undersöker hur sociala förhållanden och processer bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukdomsmönster i befolkningen. Kursen kommer att utforska specifika teorier som förklarar sambanden mellan sociala förhållanden och hälsa såväl som tillämpningen av metodologiska verktyg. Teorier som anknyter till ojämlikhet i hälsa kopplat till socioekonomisk position och genus presenteras och diskuteras. Förklaringsmodeller baserade på materiella-, kulturella-, psykosociala-, ”life-course” samt policy förklaringar till ojämlikhet i hälsa introduceras och diskuteras ur ett globalt perspektiv. Praktiska övningar i hur man mäter individers socio-ekonomiska position samt områdesdeprivation indikatorer och dess förhållande till hälsa kommer att ges.Undervisningen är koncentrerad till fyra schemalagda kursveckor. Undervisning sker via föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Seminarier och presentationer är obligatoriska inslag. Bearbetning och diskussion av kurslitteratur samt annat kursmaterial är en central del av kursen under de schemalagda kursveckorna. Undervisningen ges på engelska. 

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH038 epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet