Visa allastudier.se som: Mobil

Specialpedagogik - för grundskolan (UK)

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Specialpedagogik - för grundskolan (UK)

I kursen introduceras dels det specialpedagogiska fältet med inriktning mot grundlärarens uppdrag, dels hur specialpedagogisk verksamhet regleras och styrs. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla. I kursen diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Kunskapsområdet problematiseras med teoretisk förankring i specialpedagogiska perspektiv och begrepp. Dessutom behandlas hur skolan och läraren i samverkan med andra verksamheter och professioner kan arbeta för att ge stöd för elevers utveckling och lärande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet