Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik C1

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik C1

Kursen består av tre moment. Moment 1 ger den studerande ytterligare teoretisk fördjupning inom sannolikhetslära och statistisk inferensteori. Moment 2 behandlar statistiska metoder för att lösa de speciella problem som uppkommer vid analys av stora och komplexa datamängder. Dessa metoder ingår i begreppet ”statistical learning”.  Moment 3 löper delvis parallellt med moment 2 och syftet är att praktiskt tillämpa kunskap om ”statistical learning” från moment 2. Programvaran R används genomgående.

Förkunskaper

Univ: Statistik B, 60 hp, eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet