Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik C2: Självständigt arbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik C2: Självständigt arbete

Kursen består av ett självständigt arbete (kandidatuppsats).

Under kursen får studenten utföra ett statistiskt arbete som redovisas i en uppsats. I normalfallet ska uppsatsen skrivas av två studenter tillsammans. Arbetet kan bestå av statistisk analys av data, utvärdering av statistiska metoder eller genomgång och sammanfattning av litteratur kring något statistiskt område. Ämnet som behandlas kan ha anknytning till pågående forskning vid universitetet, vara arbete av konsultationskaraktär, exempelvis i samverkan med extern part utanför akademin, eller behandla ett eget intresseområde. Uppsatsen presenteras och försvaras muntligt vid ett öppet seminarium. I kursen ingår också granskning, värdering och diskussion av andra studenters uppsatser.

Undervisningen består av handledning och seminarier. Vissa av seminarierna är obligatoriska.
 

 

Förkunskaper

Univ: Statistik C1, 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Hitta till utbildaren

Umeå universitet