Visa allastudier.se som: Mobil

Statistisk fysik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
4.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistisk fysik

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande begrepp inom den statistiska fysiken, inklusive sannolikhetsteorin. Kanonisk ensemble och begrepp som partitionsfunktioner och tillståndstäthet introduceras. Kursen fortsätter med en genomgång av teorin för stor kanonisk ensemble och dess tillämpningar. Särskild tonvikt läggs vid system av partiklar i specifika enpartikeltillstånd och vid Bose-Einstein-, Planck- och Fermi-Dirac-distributionsfunktionerna. Egenskaper hos degenererade Bose- och Fermigaser härleds.  Begrepp och fenomen som fotongas, svartkroppsstrålning, Fermienergi och Bose-Einstein-kondensation behandlas. Kursen avslutas med en genomgång av den klassiska gränsen, Maxwells fartdistribution och ekvipartitionsteoremet.

Förkunskaper

Univ: Termodynamik 6 hp och Kvantmekanik 1 6 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet