Visa allastudier.se som: Mobil

Statistiska metoder i genetik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistiska metoder i genetik

Kursen innehåller tekniker för analys av genomiska data. Första delen behandlar metoder för att annotera genomiska sekvenser – att beskriva egenskaper och strukturer hos ett genom. Här behandlar vi metoder för att hitta gener och bestämma likhet mellan sekvenser. Gömda Markov modeller ligger till grund för flera av de metoder som beskrivs.Den andra delen behandlar olika typer av genetisk evolution. Vi behandlar metoder för att studera genetisk variation inom och mellan arter, evolution och rekonstruering av evolutionära mekanismer. Här går vi igenom Jukes-Cantor och Kimura 2-parameter modeller, Ka/Ks kvot och fylogenetiska träd.I kursens tredje del behandlar vi metoder för analys av microarraydata, både för cDNA och short-oligo arrayer.Kursen är uppbyggd kring ett antal biologiska exempel. Under kursen analyseras data med hjälp av olika programpaket (t.ex. BLAST och bioconductor). En viktig del av kursen är att göra studenterna förtrogna med dessa programpaket. Obligatoriska datorlaborationer ingår. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande minst 15 hp i matematik statistik eller 90 hp inkluderande minst 7,5 hp i matematisk statistik och någon av kurserna Genetik och genteknik (5MO018), Genexpression (5MO019), Strukturbiologi (5MO022) eller Bioinformatik och genomanalys (5MO020) eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön