Visa allastudier.se som: Mobil

Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling

Kursen behandlar omvårdnadsåtgärder vid strålbehandlingsrelaterade symtom samt grundläggande strålningsfysik somstrålnings växelverkan med material, detektorer, biologiska effekter och strålskydd. Vidare ges en introduktion tillbildgivande teknik för tumöridentifiering och som underlag för dosplanering. Slutligen tas extern strålbehandlingsteknikupp som linjäracceleratorn, behandlingshuvud, verifikationssystem och strålbehandlingstekniker för de vanligastebehandlingsområdena.

Förkunskaper

Sjuksköterske- alternativt röntgensjuksköterskeexamen. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska alternativt röntgensjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.