Studentkonferens i elektronik och mekatronik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Umeå

Studentkonferens i elektronik och mekatronik

Denna kurs ger en introduktion till vetenskapligt skrivande som resulterar i ett konferensbidrag inom elektronik och mekatronik vilket i slutet av kursen presenteras muntligt på en minikonferens. Kursen består bland annat av planering av eget arbete, formulering av avgränsad fråga, undersökande studier, vetenskapligt skrivande, gransknings arbete, muntlig och skriftlig presentation, samt utvärdering av det egna arbetet.

 Kursen är uppdelad i fem moment:

1. Projektplanering, 1.0 hp (Project planning, 1.0 ECTS).

Denna del består i att formulera en avgränsad frågeställning/ämne som skall behandlas och studeras under kursen. Val av aktuell frågeställning skall motiveras och referenser till tidigare arbeten skall finnas med.

 2. Enkätstudie, 1.0 hp (Survey, 1.0 ECTS).

Detta moment i kursen tar upp samhälleliga och etiska aspekter kring forskning och utveckling. Här skapas ett frågeformulär som ställs till samhällsmedborgare och svaren sammanställs och utvärderas.

 3. Vetenskapligt skrivande, 4.0 hp (Scientific writing, 4.0 ECTS).

Detta moment består i att öva upp färdigheten i vetenskapligt skrivande, detta genom att skriva ett utkast till ett konferensbidrag samt det slutgiltiga konferensbidraget.

 4. Granskningsarbete, 0.5 hp (Review, 0.5 ECTS).

Detta moment består i att öva upp färdigheten och förmågan i att granska konferensbidrag efter uppsatta granskningsregler, och återkoppla resultaten muntligt och skriftligt.

5. Muntlig presentation, 1.0 hp (Oral presentation, 1.0 ECTS).

Detta moment består i att planera och genomföra en muntlig presentation, och även agera opponent på andras arbeten baserad på en förgranskning.

 

 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier, varav minst 15 hp på avancerad nivå, 30 hp inom huvudområdet Elektronik, inkluderat Mekatronik, 7.5 hp, Linjära reglersystem, 7.5 hp, eller motsvarande.Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska. 

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Studentkonferens i elektronik och mekatronik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön