Visa allastudier.se som: Mobil

Termodynamik B

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
6 hp
Deltid

Termodynamik B

Målet med kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om termodynamik samt kännedom om termodynamiska tillämpningar. Kursen inleds med en introduktion av begrepp som temperatur, termisk jämvikt, arbete, värme, värmekapacitet samt entalpi. Ett statistiskt betraktelsesätt tillämpas på modellsystem för att introducera termodynamikens andra huvudsats. Därefter behandlas värme- och kylmaskiner. Slutligen introduceras begreppet fri energi som sedan används för att analysera fasövergångar.

Förkunskaper

Univ: För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) och Klassisk mekanik A (5FY041, 9 hp) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet