Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad cellbiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Tillämpad cellbiologi

Kursens skall ge kunskaper om prokaryota och eukaryota celler, deras tillväxt, uppbyggnad, specialisering och metabolism för att grundlägga förståelsen av cellers biotekniska och gentekniska användning. Kursen skall även ge färdighet i central cellbiologisk metodik såsom odling av pro- och eukaryota celler, fraktionering av cellkomponenter och mikroskopering.

Förkunskaper

Univ: 15 hp kemi. Engelska A. Eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet