Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad dosimetri

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Tillämpad dosimetri

Kursen ger fördjupade kunskaper i moderna metoder för inmätning och kontroll av acceleratorer för strålbehandling.
Kursen omfattar strålningsdosimetri för externa terapistrålkällor, speciellt med inriktning på fotoner och elektroner samt parametrar som påverkar strålfältets utseende och spektralfördelning. Även strålfält med protoner och lätta joner tas upp. Vidare behandlas internationella dosimetriprotokoll och kalibrering av icke absolutmätande dosimetrar liksom användning av luft- och vätskejonkammare, Fricke, diod, film m.m. för inmätning och kontroller av terapistrålkällor.
Kursen omfattar också dosimetri kring brachyterapi strålkällor.

Förkunskaper

Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), och Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet