Visa allastudier.se som: Mobil

Tropisk ekologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Tropisk ekologi

Kursen fokuserar på ekologiska frågeställningar i tropiska ekosystem samt kontrasterar detta mot förhållanden inom tempererade områden. På kursen kombineras ett urval av grundläggande ekologisk teorier exemplifierad utifrån tropiska system med en studieresa i tropisk miljö. Teorin som behandlas inkluderar tropisk klimatlära, marklära och växtekologi. Även herbivor-växtinteraktioner, samevolution, diversitetsmönster samt demografi och markutnyttjande i tropikerna behandlas.Kursen indelas i följande moment:Moment 1, Grundläggande jämförelser mellan tropiska och tempererade ekosystem, 7 högskolepoängUnder momentet diskuteras skillnader och likheter mellan tropiska och tempererade ekosystem vad avser vädersystem och marklära samt populations- och samhällsekologi med tonvikt på interaktioner som konkurrens, predation och mutualism. Specifika tropiska ekosystem såsom regnskogar, mangroveskogar och korallrev behandlas separat. Förhållanden och problematik kring jord- och skogsbruk i tropikerna belyses.Moment 2, Exkursion i tropisk miljö, 5 högskolepoängExkursionen kommer att omfatta besök i olika tropiska ekosystem. Tyngdpunkten ligger på tropisk regnskog, men även korallrev, mangroveområden, bergsregnskogar samt andra typiska tropiska miljöer studeras. Några dagar av exkursionen ägnas åt ett projektarbete, i vilket studenterna får arbeta praktiskt med en ekologisk frågeställning i tropisk miljö.Moment 3, Egna fördjupningsarbeten, 3 högskolepoängUnder detta moment görs några fördjupningsarbeten inom olika delar av kursens ämnesområde. Momentet omfattar en litteraturbaserad uppgift; inhämtande samt muntlig och skriftlig presentation av information om en specifik grupp organismer; självständig analys av demografiska data från ett tropiskt och ett tempererat land. Arbetet med uppgifterna skall innefatta litteratursökning och källvärdering och redovisas muntligt och skriftligt.

Förkunskaper

60 hp biologi varav minst 15 hp ekologi eller 60 hp geovetenskap och 15 hp ekologi , eller motsvarande.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön