Visa allastudier.se som: Mobil

Tumörbiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Tumörbiologi

Kursen skall ge kunskaper om de molekylära mekanismerna bakom transkriptionskontroll, signaltransduktion, cellcykelkontroll, och celldifferentiering med tonvikt på betydelsen för tumöruppkomst. Signaltransduktion och cellcykelkontroll är konserverade processer hos i stort sett alla eukaryota organismer. Genom genetiska studier i enkla modellsystem har den molekylära cellbiologin utvecklats dramatiskt och fått avgörande betydelse för förståelsen av
tumörsjukdomar. Målsättningen är att studenten ska erhålla tillräckliga kunskaper om genetiska modellsystem och generella biologiska reglersystem för att kunna förstå och tillägna sig vetenskapliga originalrapporter inom molekylär cell- och tumörbiologi. De experimentella övningarna omfattar arbete med olika modellorganismer och metodik för att studera transkriptionskontroll, signaltransduktion, celldifferentiering och celltillväxt.

Förkunskaper

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och djurfysiologi) varav minst 7,5 hp i genetik, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan. 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet