Visa allastudier.se som: Mobil

Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter

Kursen innehåller fördjupade studier om elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter med teoretisk förankring i språkpsykologiska och specialpedagogiska perspektiv. Stort utrymme ägnas evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som främjar lärandet för elever i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och utmaning till elever.

Förkunskaper

Univ: Ett av följande alternativ: 1) lärarexamen eller 2) lägst 180 hp inom lärarutbildning vari ska ingå minst 6 hp verksamhetsförlagd utbildningGy: Engelska B/6 och Svenska B alternativt Svenska som andraspråk