Visa allastudier.se som: Mobil

Unga, sex och internet

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Unga, sex och internet

Den här kursen vänder sig till dig som vill öka din digitala kompetens med avseende på ungas internetanvändande och sexualitet. Kursen handlar om ungas sexualitet med utgångspunkt i samtida forskning om ungas sexuella exponering i sociala medier. ¬ Ungas egna erfarenheter av sexuell exponering och exploatering utgör en annan viktig utgångspunkt. Kursen handlar också om vad förebyggande arbete kan innebära och hur olika yrkesgrupper och verksamheter kan samverka och hantera frågor professionellt om unga, sex och internet. Innehållet i kursen bearbetas med kritisk ansats och på vetenskaplig grund.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet