Visa allastudier.se som: Mobil

Uppsats i kostvetenskap C

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Uppsats i kostvetenskap C

Under uppsatsarbetet har du som student möjlighet att fördjupa dig i något som intresserar dig inom det kostvetenskapliga ämnet. Du kommer att planerar och utföra en studie, bearbeta resultaten och koppla ihop dem med tidigare forskning samt presentera och diskutera ditt arbete. Genom att självständigt utföra en studie kommer du att träna din förmåga att formulera frågeställningar och besvara dessa.

Förkunskaper

Kostvetenskap A och Kostvetenskap B, samt genomgått 15 hp Kostvetenskap på C-nivå inkl godkänt betyg från 7,5 hp vetenskaplig metod eller motsvarande. 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet