Visa allastudier.se som: Mobil

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext

Kursen behandlar fördjupat det utbildningspolitiska fältet. Den innehåller en översikt av utbildningspolicys på internationell och nationell nivå. I kursen studeras relationerna mellan politiska sammanhang, processer och resultat, och dessa illustreras med hjälp av konkreta exempel på europeiska och svenska policys. Kursen presenterar och analyserar policyforskning och reflekterar över kopplingarna mellan utbildningspolicy och pedagogisk verksamhet. Mer specifikt är kursen strukturerad utifrån: att förstå utbildningspolicy, hur den genomförs och mottas i skolan; vilka värden utbildningspolicys representerar och hur dessa förmedlas i utbildningsinstitutioner samt vad politik och forskning om politik innebär för lärare och elever. I kursen används fallstudier för att analysera dessa teman, baserade på forskning inom följande områden:
 
  • Marknadsorientering och privatisering av skolan.
  • Inklusion i lärarutbildning och utbildning.
  • Förändrad utbildningsstyrning inom EU och internationella organisationers roll i utbildningspolitiken.
Kursen vänder sig till alla som har intresse för utbildningspolitiska frågor.
Kursen ges på engelska som campuskurs.

Förkunskaper

Tidigare högskolestudier om 90 hp. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet