Visa allastudier.se som: Mobil

Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-08-14

Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv

Kursen fokuserar det utbildningspolitiska fältet där relationen mellan politiska sammanhang, processer och resultat fokuseras och kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om policyforskning, utbildningspolitik och pedagogisk verksamhet.Kursens teman är: - Att förstå utbildningspolitik och hur den genomförs och mottas i skolan - Vilka värden politiken representerar och hur dessa förmedlas i utbildningsinstitutioner - Vad politik och forskning innebär för lärare och eleverFallstudier används inom områdena: - Lärarutbildning och inklusion - Marknadsorientering och privatisering av skolan - Förändrad utbildningsstyrning inom EU och internationella organisationers roll i utbildningspolitikenKursen vänder sig till alla som har intresse för utbildningspolitiska frågor.Kursen ges på engelska som campuskurs.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt studier på universitetsnivå om minst 60 hp.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet