Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Umeå

Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola

Kursen ger en fördjupad insikt i utomhuspedagogik, ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Kursen innehåller tvärvetenskapliga studier av natur, kulturlandskap och människan i ett hållbarhetsperspektiv. Vidare tar de olika områdenas studier utgångspunkt i företeelser i utomhusmiljön. Inom det naturvetenskapliga området sker en fördjupning av hur olika organismer såsom fåglar och växter är beroende av miljön utifrån ekologiska begrepp och modeller. Genom aktivt friluftsliv bearbetas ledarskapsområdet, gruppdynamik, livsstil och hälsa både praktiskt och utifrån vetenskaplig litteratur. I didaktiska övningar, exkursioner och utomhusövernattningar får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom de olika ämnesområdena i förskolan/skolan. Kursens innehåll fördjupar därmed frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker. Vetenskapliga forskningsfrågor inom det utomhuspedagogiska området bearbetas och dokumenteras i en vetenskaplig rapport.

Förkunskaper

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier, samt avklarade högskolestudier om 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning eller allmänt utbildningsområde inom lärar- eller förskollärarutbildning.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön